Suszarka laboratoryjna do badania procesów suszenia

Przeznaczenie suszarki

Suszarka laboratoryjna typ SFL-250 przeznaczona jest do badań procesu suszenia materiałów rozdrobnionych, sypkich i zawiesin wodnych. Proces suszenia może odbywać się n/w metodą:

suszenia fluidyzacyjnego

suszenia fluidyzacyjno-promiennikowgo

suszenie rozpyłowego

Zalety suszenia

W wyniku obróbki termicznej obniża się zawartość wody do ok.10%. Do każdego produktu jest ustalana optymalna temperatura i prędkość suszenia.

Do zapytania ofertowego prosimy dołączyć wypełnioną ankietę


POBIERZ ANKIETĘ DOBORU

Badania laboratoryjne

Suszarka laboratoryjna pozwala wykonać eksperyment suszenia przy użyciu małej masy suszonego materiału i określić podstawowe parametry niezbędne do zaprojektowania suszarki przemysłowej. Całość w wykonaniu całkowicie ze stali kwasoodpornej.

Podstawowe parametry suszarki:

  • Jednorazowy wsad materiału 500 – 3000 g w zleżności od ciężaru nasypowego materiału,
  • Powierzchnia sita – 0,05 m2,
  • Maksymalna temperatura suszenia – 150°C,
  • Maksymalna wilgotność materiału sypkiego lub rozrobnionego – 60%,
  • Dla suszenia rozpyłowego zalecane stężenie zawiesiny w wodzie – 20%,
  • Zakres prędkości fluidyzacji – 0,5 – 3 m/s,

Pozostałe produkty

POTRZEBUJESZ POMOCY

Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń +48 602 773 252