Kontakt

Skontaktuj
się z nami


20-150 Lublin
ul. Mariana Rapackiego 19

NIP 712 007 75 00

mgr inż. Jan Góźdź - właściciel
+48 602 773 252
eurekainz@eurekainz.pl
Edyta Góźdź - Menager d/s sprzedaży sprzętu weterynaryjnego
+48 660 715 220
edyta.gozdz@eurekainz.eu

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania mi przez EUREKA INZ, informacji w celach nawiązania kontaktu i korespondencji, zgodnie z postanowieniami RODO. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami Przetwarzania Danych, dostępnymi na stronie internetowej www.eurekainz.pl i akceptuję ich postanowienia. Pozostaję świadomy/a, że mogę w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu m.in. poprzez wysłanie maila w tym przedmiocie na adres mailowy eurekainz@eurekainz.pl.