Linia do mikronizacji ziarna zbóż roślin oleistych i motylkowych typ MFP

Przeznaczenie lini

Linia do mikronizacji termicznej przeznaczony do obróbki ziarna zbóż, roślin motylkowych i oleistych jak na przykład ziarna kukurydzy, owsa, jęczmienia, pszenicy, grochu, soi i tym podobnych.

Zalety suszenia

W efekcie procesu mikronizacji uzyskuje się żelatynizację skrobi na wysokim poziomie, co prowadzi do poprawy strawności i zwiększenia wartości energetycznej ziarna. Poprawia się smak, białko ulega denaturacji i poprawia się jego strawność. Dodatkowo eliminuje się niepożądaną mikroflorę bakteryjną. Tak przygotowany surowiec stanowi cenną bazę do produkcji wysokiej jakości pasz. Proces ten może być stosowany zarówno w przemyśle paszowym jak i spożywczym. Do celów spożywczych poddaje się mikronizacji produkty zbożowe, takie jak: płatki zbożowe, zarodki, otręby, kasze itp. Do każdego produktu jest ustalana optymalna temperatura i czas mikronizacji .

Do zapytania ofertowego prosimy dołączyć wypełnioną ankietę

POBIERZ ANKIETĘ DOBORU

Przewaga konkurencyjności

Opatentowana technologia i oraz prosta budowa mkronizera wg patentu nr 229669 daje możliwości adaptacji urządzenia do różnych produktów.

Brak części ruchomych, brak napraw i remontów oraz przestojów z tym związanych. Łatwość obsługi sprowadzona do obserwacji parametrów suszenia. Najlepsze parametry zużycia energii w przeliczeniu na kilogram produktu na poziomie ok. 0,082 kW/1 kg surowca, odzysk ciepła odpadowego, niemal całkowity brak odpadów produkcyjnych. Całość w wykonaniu całkowicie ze stali kwasoodpornej.

Bardziej dokładny opis linii zawiera

PREZENTACJA MIKRONIZERA
Dane techniczne linii MFP   1000 2000 3000 4000 5000 6000
zdolność przerobowa ziarna kg/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000
zapotrzebowanie energii cieplnej
promienników gazowych
kW 100 200 300 400 500 600
zużycie gazu ziemnego m3/h 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
zużycie gazu propanu m3/h 6,6 13,2 19,8 26,4 33,0 39,6
zużycie energii elektrycznej kW 67,0 78,5 90,0 98,0 105,0 110,0
zapotrzebowanie wody do nawilżania l/h 260 520 780 1040 1300 1560
wilgotność początkowa ziarna surowego % ok. 11 - 12%
wilgotność po nawilżeniu % do 30 %
wilgotność końcowa ziarna po mikronizacji % ok. 6 - 12%
temperatura ziarna po mikronizacji °C 100 - 120°C
temperatura procesowa mikronizacji °C ok 180°C
temperatura ziarna wychłodzonego °C ok +5° C ponad temp. otoczenia
zatrudnienie   1-2 osoby/zmianę
powierzchnia montażowa m2 150 200 300 400 550 600

Linia technologiczna typ MFP do żelatynizacji (mikronizacji) ziarna zbóż, nasion strączkowych i oleistych (patent Nr 229669)

1 - komora czyszcząco - ogrzewająca, 2 – dowilżacz, 3 – zbiornik przejściowy, 4 – sito fluidyzacyjne, 5 – suszarka fluidyzacyjna, 6 – promienniki podczerwieni, 7 – wysyp materiału, 8 - wentylator, 9 – przenośnik kubełkowy, 10 – dozownik, 11 – walce płatkujące, 12 – fluidyzacyjna komora chłodząca, 13 – czerpnia powietrza, 14 – separator, 15 – wentylator, 16 – rekuperator ciepła, 17 – wentylator, 18 – nagrzewnica, 19 – czerpnia powietrza, 20 – filtr Hepa, 21 – wentylator, 22 - przenośnik

Ochrona patentowa

Niniejszy sposób i urządzenia do żelatynizacji skrobi jest naszą własnością i został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, patent Nr 229669.

Uwaga! W wyniku procesu ciągłego udoskonalenia linii podane wyżej parametry eksploatacyjne należy traktować jak szacunkowe a które w przyszłości mogą ulec zmianie.

Pozostałe produkty

 
linia_do_wytwarzania_produktu_spozywczego_produkty

Linia do wytwarzania produktu spożywczego w postaci: płatków zbożowych z kompozycją ziół

 
POTRZEBUJESZ POMOCY

Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń +48 602 773 252