Realizacja projektu

Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.


GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności Eureka. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie innowacji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność Beneficjenta.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów; dostosowaniu wzornictwa do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych; lepszej znajomości trendów, potrzeb i oczekiwań rynku; uspójnieniu działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym; nastąpi rozwój eksportu; nastąpi wzrost rozpoznawalności marki.

Wartość projektu:

118 080.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

81 600.00 zł

POTRZEBUJESZ POMOCY

Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń +48 602 773 252