Wykaz patentów Eureka

Chronimy swoją własność intelektualną potwierdzoną patentami

Nasze patentu udzielił Urząd Patentowy w drodze decyzji warunkowej na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu po stwierdzeniu w procedurze pełnego badania, że zostały spełnione warunki wymagane do jego uzyskania.


Sposób i urządzenie do suszenia i termicznego utrwalania materiałów biologicznych, w tym ziaren surowców roślinnych, zwłaszcza sezamu

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]

Zgłaszający:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • F26B 3/08
 • F26B 21/00

Informacja o publikacji:

 • 2018-10-22, 22/2018, P003
Data pierwszeństwa
Sposób i urządzenie do żelatynizacji ziarna

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]

Zgłaszający:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • A23L 7/196
 • A23L 5/30
 • A23L 5/10

Informacja o publikacji:

 • 2018-01-15, 02/2018, P003
Data pierwszeństwa
Ekologiczna instalacja do produkcji biometanu

Twórca:

 • JERZY TYS [PL]
 • MARIOLA CHMIELEWSKA [PL]
 • JAN GÓŹDŹ [PL]

Zgłaszający:

 • INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin, PL
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • C12M 1/107
 • C07C 7/00
 • H01L 31/042
 • C10G 3/00

Informacja o publikacji:

 • 2019-07-01, 14/2019, P003
Data pierwszeństwa
Stół do obrazowania do zastosowania w weterynarii

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]

Zgłaszający:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • A61D 3/00
 • A61G 13/04
 • A61B 6/04

Informacja o publikacji:

 • 2022-02-07, 06/2022, P003
Data pierwszeństwa
Suszarka laboratoryjna do suszenia materiałów rolno-spożywczych

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • JUSTYNA CYBULSKA [PL]

Zgłaszający:

 • INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMI NAUK [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • F26B3/08

Informacja o publikacji:

 • PL403771 (A1) 2014-11-10
Data pierwszeństwa
Klatka modułowa, zwłaszcza dla małych zwierząt

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]

Zgłaszający:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • A01K1/03

Informacja o publikacji:

 • PL62778 (Y1) 2006-12-29
Data pierwszeństwa
Urządzenie tnące wytłoczone materiały pastowe do suszarki fluidyzacyjnej

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • OGIERD LOSSMAN [PL]

Zgłaszający:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • B02C18/06
 • B65B37/10
 • F26B17/00

Informacja o publikacji:

 • PL61881 (Y1) 2005-12-30
Data pierwszeństwa
Urządzenie do dozowania materiałów pastowatych zwłaszcza osadów ściekowych o dużej wilgotności do suszarki

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • OGIERD LOSSMAN [PL]

Zgłaszający:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • B65D90/12
 • C02F11/12
 • F26B17/16

Informacja o publikacji:

 • PL341918 (A1) 2001-01-29
Data pierwszeństwa
Sposób suszenia osadów ściekowych

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • OGIERD LOSSMAN [PL]

Zgłaszający:

 • KLIMAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością j.v. [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • C02F11/12
 • F26B17/14
 • F26B3/08

Informacja o publikacji:

 • PL341488 (A1) 2001-01-02
 • PL195412 (B1) 2007-09-28
Data pierwszeństwa
Sposób oczyszczania ziarna sezamowego z łuski metodą ciągłą

Twórca:

 • JACEK ŻMIJEWSKI [PL]
 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • JERZY MAKARA [PL]

Zgłaszający:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • JERZY MAKARA [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • A23N15/00
 • B02B3/00
 • C11B1/04

Informacja o publikacji:

 • PL316293 (A1) 1998-03-30
 • PL181188(B1) 2001-06-29
Data pierwszeństwa
Urządzenie do obróbki termicznej surowców roślinnych

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]

Zgłaszający:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • A23N12/00

Informacja o publikacji:

 • PL96833 (U1) 1994-07-11
Data pierwszeństwa
Płuczka do płukania metodą ciągła skoagulowanych białek mleka, zwłaszcza kazeiny

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • RYSZARD NOGA [PL] (1+)

Zgłaszający:

 • Zakład Remontowo Montażowy Przemysłu Mleczarskiego [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • A01J25/11

Informacja o publikacji:

 • PL95590 (U1) 1993-04-19
Data pierwszeństwa
Zestaw do suszenia

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • ZDZISŁAW KOMENDA [PL]

Zgłaszający:

 • Okręgowy Związek Spółdzielni Mleczarskich,
 • Zakład Remontowo Montażowy [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • F26B3/02

Informacja o publikacji:

 • PL91332 (U1) 1991-08-26
Data pierwszeństwa
Nagrzewnica powietrza

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]

Zgłaszający:

 • Okręgowy Związek Spółdzielni Mleczarskich,
 • Zakład Remontowo Montażowy [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • F24H3/12

Informacja o publikacji:

 • PL91332 (U1) 1991-08-12


Data pierwszeństwa
Sposób i urządzenie do ciągłej produkcji kazeiny włókienniczej

Twórca:

 • JAN GÓŹDŹ [PL]
 • ZDZISŁAW KOMENDA [PL]

Zgłaszający:

 • Okręgowy Związek Spółdzielni Mleczarskich,
 • Zakład Remontowo Montażowy [PL]
Klasyfikacja „europiejska”

MKP:

 • F24H3/12

Informacja o publikacji:

 • PL91332 (U1) 1991-08-12
Data pierwszeństwa
POTRZEBUJESZ POMOCY

Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń +48 602 773 252